Acum puteţi achiziţiona serviciile şi produsele de care aveţi nevoie fără nici un cost!

Cum?

Dacă reprezentaţi autorităţi şi instituţii publice, persoane juridice, publice sau private cu cel puţin 50 de angajaţi şi nu aveţi angajate persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi (respectiv 2 persoane cu handicap angajate cu contract de muncă la fiecare 50 de angajaţi) aveţi, prin Legea 448/2006 republicată, Art. 78, Alin (3), următoarele obligaţii:

a) să plătiţi lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu aveţi angajate persoane cu handicap;

Exemplu:

73 persoane angajate x 4% = 2.92 (nr. contracte de muncă cu persoane cu handicap/unitate)

Salariul de bază minim brut pe ţară începând cu data 01.07.2013: 800 lei

2.92 x 400 lei = 1.168 lei/luna plătiţi către bugetul de stat

1.168 x 12 = 14.016 lei/AN plătiţi către bugetul de stat

b) să achiziţionaţi produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).

Serviciile şi bunurile se pot achiziţiona printr-un singur contract în cuantumul cumulat al sumei echivalente cu suma datorată la bugetul de stat lunar.